Meny

Wenma Cup arrangeres i følge NCFs kapprittsreglement for landevei, og kjøres som etapperitt fordelt over kalenderårets sesong. Utøverne kan når som helst stille til start mot at gyldig startavgift og lisens er i orden etter NCFs reglement.

I tur- og aldersbestemte klasser gjelder egne regler i følge NCFs reglement.

Rittet arrangeres som etapperitt hvor syv etapper er gjeldende i sammendraget. Er poeng-fordelingen lik, er beste plassering utslagsgivende i sammendraget.

Det er ikke tillatt og stille opp til start i en annen klasse enn den klassen rytteren hører hjemme i. DETTE GJELDER ALLE. For 16-åringer er det ikke tillatt å stille til start i junior klassen før etter 1 september, med mindre man kan dokumentere at man har søkt om å bli flyttet opp og fått dette godkjent av NCF. Det er heller ikke tillatt å stille til start uten startnummer i feltet. RYTTERE UTEN STARTNUMMER VIL BLI BORTVIST og kan bli nektet deltagelse i senere ritt.

Forhåndspåmelding TT
Forhåndspåmelding på alle tempoetapper innen kl. 20:00 kvelden før start. Hvordan forhåndspåmeldingen skal skje vil det informeres om i innbydelsen til den enkelte etappe. Startlister legges ut innen kl. 12:00 rittdagen på www.spinncup.no

Innskrivingslister legges ut på fellesstartene for signering før start og listene tas inn 10 minutter før start. Ryttere som ikke har signert innskrivingslisten vil bli diskvalifisert.

Distanse / etapper
Hver etappe skal ikke være lenger enn 70 km og Cupen skal inneholde minimum tre temporitt.

Klasseinndeling
Det kjøres aldersbestemte klasser opp til M/K 15/16 år og deretter M Ekspress 1 (Aktiv klasse) og M/K Ekspress 2 (Aktiv klasse Kvinner / Turklasse M)

Lisens
M/K Ekspress 2 er turklasser og engangslisens kan løses. Informasjon ligger under påmelding.

Påmelding
Skjer via nettet. Følg link fra “PÅMELDING”.

Poengfordeling:
Det gis følgende klassepoeng for hver etappe:

1. plass 15 poeng
2. plass 12 poeng
3. plass 10 poeng
4. plass 9 poeng
5. plass 8 poeng
6. plass 7 poeng
7. plass 6 poeng
8. plass 5 poeng
9. plass 4 poeng
10. plass 3 poeng
11. plass 2 poeng
Deltagelse 1 poeng

Det arrangeres 5 ritt i 2018 hvorav 5 ritt teller i poengsammendraget.

I klassene M/K 10  tildeles 5 poeng for hver fullført etappe.

Premiering
Det er ikke premiering for enkeltetapper.

I hver klasse utdeles en sammenlagt premie til de tre beste ved årets slutt. Premiering skjer umiddelbart etter at siste etappe er fullført.