Meny

Påmeldingsfrist 31. mai kl.23.59, etter dette tilkommer et etteranmeldingsgebyr på kr 100.-
Startavgiften er kr. 300,- for aldersbestemte klasser. Gjelder uavhengig om en deltar i en, eller alle 5 etapper.
Startavgiften er kr. 600,- for Ekspress-klassene. Gjelder uavhengig om en deltar i en, eller alle 5 etapper.

Påmeldingen finner du her

Etteranmelding skjer i sekretariatet.

Avgift for etteranmelding er 100,- for alle, gjelder påmelding etter 31.05!

Etteranmelding kan gjennom hele sesongen kan skje inntil 30 min før start. Betaling skjer via tilsendt faktura på e-post.
Lisens er påbudt i alle klasser og lisenskontroll er obligatorisk ved henting av startnummer/ tidtakerbrikke. Ekspress 1 krever helårslisens. I Ekspress 2 tillates engangslisens, da dette er en turklasse.
Startkontigenten for deltagelse på enkeltetapper er 160,-(10-16 år)+adm.gebyr 50,- og evt engangslisens/260,-( 17 år+)+ evt. engangslisens på 150,- pr ritt og adm.gebyr 50,-kr. Hvis man ikke har helårslisens.
Ta med lisens for kontroll ved henting av startnummer.